Op zondag 21 mei was er weer ‘Familie Pret in het Park’, georganiseerd door Stichting Tent Activiteiten Montfoort! Naast luchtkussens, kano’s, bmx fietsen, de kinderboerderij en een treintje waren er in ons stadspark diverse sport en muziekverenigingen aanwezig, waaronder dus ook TTV De Schans om onze mooie tafeltennissport te promoten.

Wij stonden daar in de grote tent met een 2-tal tafels met ons gerepareerde tafeltenniskanon waarop de deelnemende kinderen een opdracht konden doen voor hun stempelkaart. Volgens de organisatie hebben zo’n 650 kinderen al dan niet vergezeld van hun (groot)ouders dit evenement bezocht, dit overtrof de verwachtingen! Het mooie weer zal hier ook zeker aan bijgedragen hebben.

Aan diverse belangstellenden zijn de nieuwe flyers van De Schans met daarop ook de aanbieding om een paar keer gratis te komen spelen op de donderdagavonden verstrekt. Al met al was het een leuke dag met grote belangstelling voor het tafeltennis! Wij hopen natuurlijk dat we er enkele nieuwe leden aan overhouden.

Hieronder het artikel uit de IJsselbode van 23 mei met een kort verslag van het evenement, in ons volgende clubblad zal nog een uitgebreider verslag volgen.

In: