Corona-maatregelen

Zoals bekend is, geldt er sinds 25 september jl. een ander regime t.a.v. het coronabeleid.
Dit betekent dat wij ook voor het kantinebezoek in de Sporthal het tonen van de QR-code zullen gaan hanteren.
Henny van den Haselkamp zal van alle leden de QR-code of een ander bewijs (zie hieronder) vragen en dit noteren op een ledenlijst, zodat  in de meeste gevallen niet elke week de QR-code zal worden gevraagd.

Corona maatregelen: versoepelingen maar wel met coronapas.

Coronamaatregelen kantine Sporthal
Voor het bezoek aan de kantine wordt gecontroleerd of je in het bezit bent van een coronatoegangsbewijs.
Gevraagd zal worden om één van de volgende bewijzen:
- de digitale QR-code
- de papieren QR-code
- de GGD-verklaring van dubbele vaccinatie
- de verklaring dat u corona heeft gehad
- een actuele negatieve test (minder dan 24 uur geleden)
- het gele vaccinatieboekje.
De actuele negatieve test zul je elke week moeten herhalen.

Ook bij het spelen van uit-wedstrijden kan gevraagd worden om een toegangsbewijs!


Tafeltennissen in het St. Joseph
Misschien ten overvloede maar je bent verplicht een coronabewijs te tonen.
Dit kan zijn:
- QR code digitaal of op papier
- een negatief testbewijs (niet ouder dan 24 uur)
- een herstelbewijs
- GGD verklaring van dubbele vaccinatie.

Voorts blijft natuurlijk op beide locaties het volgende gelden:

Coronamaatregelen (algemeen)
Vanuit de overheid wordt nog steeds geadviseerd om je aan de volgende richtlijnen te houden:
- blijf thuis bij klachten
- geef elkaar de ruimte
- schud geen handen
- was bij binnenkomst je handen en desinfecteer ze 
- na toiletbezoek handen wassen
- hoest en nies in je elleboog.