Corona-maatregelen

Update 15/1/2022:
Vanaf donderdag 20 januari is de Hoflandhal weer beschikbaar vanaf 19:30u tot 22:15u voor training en vrij spelen.
Competitiewedstrijden en publiek zijn nog niet toegestaan. De mondkapjesplicht is uitgebreid, zie hieronder. 
De kleedkamers, toiletruimten en douches kunnen (onder voorwaarden) gebruikt worden.
Kantinegebruik is alleen toegestaan voor het afhalen van consumpties.

Vanaf 24 januari is ook het St. Joseph gebouw weer beschikbaar voor tafeltennis op de gebruikelijke openingstijden.

Beperkingen tijdens het beoefenen van de sport:
- Alleen tijdens de sportbeoefening mag de 1,5 meter regel losgelaten worden.
- Het dragen van een mondkapje is (vanaf 13 jaar) verplicht zodra men zich gaat verplaatsen;
- dus ook bij het afhalen van consumpties in de kantine, toiletbezoek en gebruik van de kleedkamers.
- Alleen tijdens de sportbeoefening zelf mogen mondkapjes afgedaan worden.

Zie voor het laatste nieuws ook: https://www.nttb.nl/coronadossier/

Corona maatregelen Hoflandhal:
Bij binnenkomst in de hal wordt je (vanaf 18 jaar) gecontroleerd op het bezit van een geldig Coronatoegangsbewijs (CTB). 
Gevraagd zal worden om één van de volgende bewijzen:
- de digitale QR-code
- de papieren QR-code
- de GGD-verklaring van vaccinaties
- de verklaring dat u corona heeft gehad
- het gele vaccinatieboekje met daarin de geregistreerde vaccinaties
- een actuele negatieve test (minder dan 24 uur geleden)
De actuele negatieve test zul je elke week moeten herhalen.

Zodra dit weer is toegestaan: bij het spelen van uitwedstrijden zal gevraagd worden om een CTB!

Coronamaatregelen (algemeen)
Vanuit de overheid wordt dringend geadviseerd om je aan de volgende richtlijnen te houden:
- blijf thuis bij klachten en laat je testen.
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
  verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
- Houd zoveel mogelijk (minimaal) 1,5 meter afstand tot elkaar, behalve tijdens het sporten zelf
- Schud geen handen.
- Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht:
  - Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het bezoek van de sportlocatie;
  - Gebruik de desinfectie-mogelijkheden waar die geboden worden;
  - Na toiletbezoek: handen wassen en desinfecteren.
- Mondkapjes zijn binnen verplicht voor sporters vanaf 13 jaar, behalve tijdens het sporten zelf.
- Hoest en nies in je elleboog of gebruik een (wegwerp) zakdoek of tissue.
- Zorg voor voldoende frisse lucht.