Corona-maatregelen

Er zijn momenteel in de sport geen beperkende maatregelen van toepassing!

Zie voor het laatste nieuws: https://www.nttb.nl/coronadossier/

Coronamaatregelen (algemeen)

Vanuit de overheid wordt nog steeds geadviseerd om je aan de volgende richtlijnen te houden:
- blijf thuis bij klachten en doe een zelftest, bij een positieve uitslag en twijfel: laat je testen.
- Doe een zelftest bij klachten als: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
  benauwdheid, verhoging, koorts, verlies van reuk of smaak.
- Schud geen handen.
- Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht:
  - Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het bezoek van de sportlocatie;
  - Gebruik de desinfectie-mogelijkheden waar die geboden worden;
  - Na toiletbezoek: handen wassen en desinfecteren.
- Hoest en nies in je elleboog of gebruik een (wegwerp) zakdoek of tissue.
- Zorg voor voldoende frisse lucht, ventileer waar mogelijk.