Privacyverklaring

Tafeltennisvereniging De Schans hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Uiteraard willen wij voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u lid bent of donateur van onze vereniging verwerken we de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer(s), email-adres, geboortedatum en datum van aanmelding. Doel van het verwerken van deze gegevens: ledenadministatie, contributieheffing, informatie-verstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten, toernooien e.d.

Aanmelding van lidmaatschap bij onze vereniging betekent automatisch dat gegevens aan de NTTB worden doorgegeven.

Website en Facebook-pagina

In al onze documenten (aanmeldingsformulier, enz.) verwijzen we naar de Privacy verklaring op onze website.
Tenzij u daar bezwaar tegen maakt kunnen we de tijdens wedstrijden of toernooien gemaakte foto’s en/of filmpjes op onze website en/of Facebook-pagina plaatsen. Wij zullen nooit uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten.

Bescherming persoonsgegevens

TTV De Schans vindt het erg belangrijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt goed beschermd worden. 
De vereniging heeft de persoonsgegevens alleen opgeslagen op persoonlijke computers met beveiligingssoftware, waarbij zowel het besturingssysteem als de  beveiligingssoftware zijn ingesteld om automatisch updates op te halen en te installeren.
De persoonlijke computers zijn beveiligd met een wachtwoord.
De opgeslagen gegevens worden beveiligd met een back-up.
De documenten bevinden zich in een papieren archief bij de secretaris thuis.
De persoonsgegevens worden bewaard zolang dat op grond van de wet is vereist.

Gegevens van Oud-leden worden in beginsel voor onbepaalde tijd bewaard om u bij speciale gelegenheden, bv. toernooien of andere festiviteiten te kunnen uitnodigen, tenzij u daar bezwaar tegen maakt.

Rechten

U heeft recht op inzage en/of rectificatie van uw persoonsgegevens.

Klachten of vragen

Heeft u een klacht of een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens? 
Neem dan contact op met de secretaris.
Een klacht dient u altijd schriftelijk of per e-mail in.
U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 2 oktober 2018.